Info fra Styret

INNKALLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

25.OKTOBER 2018

REFERAT

STYREMØTER

Referat fra Årsmøtet 2018

Referat fra Årsmøtet 2017

Fokus

 

For alle oss 3 i nytt styre – er fokuset å fortsatt bygge videre på det gode fundamentet som er lagt for avdelingen her i Rogaland, takket være utallige dedikerte og dyktige medlemmer og styremedlemmer opp gjennom årene. Økonomien i avdelingen må sies å være god og pr i dag har avdelingen 62 medlemmer spredt rundt om i hele fylket. Det er samtlige av disse 62 medlemmene vi er blitt vist tillit fra, ved at vi ble valgt inn i nytt styre, og som er vårt fokus.

Hva ønsker medlemmene seg, fremover, av aktiviteter – kurs – sosiale sammenkomster – medlemsmøter mellom årsmøtene – treningsmuligheter – stevner – utstillinger osv. Hva forventer medlemmene av oss i nytt styre?

Sist, men ikke minst og kanskje viktigst: HVEM kan og ønsker være med i klubbens arbeid fremover?

For hjelp av medlemmene det trenger vi skal klubben fortsatt kunne være en god klubb som har et godt og riktig aktivitetstilbud til samtlige medlemmer.

 

 

Kommunikasjon

Vi tenker at styrets viktigste oppgave i fortsettelsen er å tilrettelegge for en klubb som er hjertelig åpen og tilgjengelig - for alle. Hvor alle kan føle seg både velkommen og inkludert og at avdelingens arbeid her i Rogaland tilfører noe både for den som har en belger i hus, kun som herlig familiehund og er fornøyd med at familiens kjæledegge bare oser av hengivenhet og får gjøre mest mulig som den selv vil. Eller driver oppdrett, har fokus på utstilling, eller bruker mye tid på ulike treningsformer med sin hund.

For å lykkes med dette må styret lytte til medlemmen, informere godt og kommunikasjon vil fremover bli høyt prioritert.

Alle styrereferat vil bli lagt ut på hjemmesiden, fortløpende. FB sidene vil vi bruke aktivt i tillegg til hjemmesiden og de av medlemmene som kun er tilgjengelig pr post – vil kunne få nyhetsbrev tilsendt, i posten, hvis man har behov for det.

 

 

Klubben trenger deg som medlem

Hva klubbens avdeling her i Rogaland skal være i fortsettelsen – er det faktisk kun dere 62 medlemmer som bestemmer.

Derfor ønsker nytt styre å høre fra DEG – hva du trenger, hva du ønsker deg, hva du forventer av klubbens styre.

Og - hva du kan ha lyst til å hjelpe til med i klubben, til glede for samtlige medlemmer, og deg selv.

 

RIK prøven som er satt opp 2 – 3 juni – vet vi ikke om kan gjennomføres, dessverre.

Utstillingen i september og desember har vi takket være gjengen som har vært primus motor og arrangert utstillinger de siste årene, rimelig god oversikt over og utstillingen blir arrangert! – så her er det bare å melde seg på folkens.

Mental Helsetest som arrangeres i oktober, er allerede fulltegnet og har venteliste.

 

Nytt styre vil rette en stor takk til Anne Tove Jensen som har hjulpet også det nye styret med å få oversikt over hva som må på plass i forbindelse med både MH og utstillingene som er planalgt for 2018, og som er en av dem som har sagt seg villig til å bistå nytt styre med å sette oss inn i hva som må gjøres, når og av hvem. Men, vi trenger flere frivillige som kan være med i forbindelse med dette årets arrangementer, alt fra å kjøre utstyr til områdene, bake ei kake, selge lodd, få tak i premier, rydde områdene etter arrangementer, figuranter til MH`n – ringsekretærer og skrivere til utstillingen, for å nevne noe. Vi trenger rett og slett hjelp av deg som er medlem, for å komme i mål med arrangementene og håper på henvendelser fra medlemmer som har tid og har lyst til å være med oss og tilrettelegge for disse arrangementene, og mye mer gøy i årene som kommer.

 

Kontakt info til oss i nytt styre – finner du her på nettsidene våre - under linken "STYRET" og vi vil gjerne høre fra deg.